agia kart
sienc ka
avtorizacia
studentt
galerea

 

სასარგებლო ბმულები

geobana1      geobana2 
 geobana3      geobana4
 geobana5      geobana6
 bann9      bann6
       
bann7     ban8


 

file-20180612-112602-1n6vzvh.jpg

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტმა ვენის ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის მენეჯმენტის ინსტიტუტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. 

დოკუმენტის მიზანია სტუდენტებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლა, აგრეთვე ერთობლივი კვლევითი პროექტებისა და მოკლევადიანი პროგრამების განხორციელება.

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 19.02.20.