სურათი

სახელი და გვარი: ვიქტორია ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: -
დაბადების თარიღი: 26.10.1988
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ხიმშიაშვილის ქ №9-52
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995577299901
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა(დამატებითი სპეციალობა არქიტექტურა)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მშენებლობის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
სამუშაო გამოცდილება:

2016- დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივესიტეტი,  ასოცირებული პროფესორი 

2012 -.2016 -შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი

2012- დღემდე - სსიპ-აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, ძეგლებზე ნებართვებისა და მონიტორინგის განყოფილება,  მთვარი სპეციალისტი    

2010-2011.- აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტოს კულტურული მემკვიდრეობის და კულტურული ღონისძიებათა დეპარტამენტი ,მთავარი სპეციალისტი   

2009-2010-  შპს. „konstruqtori-21” - ინჟინერ - კონსტრუქტორი                 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

ვ. ბერიძე ,ანტისეისმური ღონისძიებები ანტიკური ხანიდან XIX საუკუნემდე samecnieroteqnikuriJurnali `mSenebloba~ #1(36), Tbilisi, 2015 ვ. ბერიძე ,,კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის კვავლოს კოშკის აღდგენა-გაძლიერების კონსტრუქციული ღონისძიებები " samecniero-teqnikuriJurnali `mSenebloba~ #2(36), Tbilisi,2015

ვ. ბერიძე ,,კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის კვავლოს კოშკის აღდგენა-გაძლიერების კონსტრუქციული ღონისძიებები " samecniero-teqnikuriJurnali `mSenebloba~ #2(36), Tbilisi 2015

 ვ.ბერიძე ,,შატილის კოშკებისა და ციხე სახლების აღდგენა–გაძლიერების ღონისძიებები. შრომების კრებული ,,თანამედროვე საზოგადოება განათლება და მეცნიერება“.Ν 7-ე ნაწილი.UCOM ტამბოვი 2015

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

საერთაშორისო კომფერენცია “თანამედროვე მეცნიერება და განათლება ISBN , DOI ხელშეკრულების მიხედვით, Ν856-08/2013К. ,,თანამედროვე საზოგადოება განათლება და მეცნიერება“ რუსეთის მეცნიერებათა ციტირების ინდექსი , რუსეთი , ტამბოვი 2015

სტუდენტთა საუნივერსიტეტო კონფერენცია საქართველო 2010 

საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა მეხუთე სამეცნიერო სიმპოზიუმი საქართველო 2010

საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა მეოთხე სამეცნიერო სიმპოზიუმი საქართველო 2009

სტუდენტთა მეორე სამეცნიერო სიმპოზიუმი საქართველო 2008

სტუდენტთა X სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო 2008

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

·       2015-თანამედროვე მეცნიერება და განათლება, მოსკოვი

·         2014- მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში იტალია

·         2010-  „ჯანსაღი ცხოვრების წესი, შიდსი“ საქართველო

·         2009 -”საზაფხულო სკოლა 2009 ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვა” საქართველო

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - B2

ფრანგული - A1

ინგლისური - B2

თურქული - B2

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Autocad, Microsoft Windows-ის საოფისე პროგრამები, Internet Explorer - საიტის მართვისა და რედაქტირების დონეზე ,  PowerPoint   

 

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 14.01.18.