სურათი

სახელი და გვარი: როლანდ რიჩკოვი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: გემთმექანიკის კათედრის გამგე
დაბადების თარიღი: 16.08.1940
მისამართი: საქართველო, ქ.ბათუმი გოგებაშვილი ქ.N2
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 577599993
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ - მექანიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2006-2010 - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სახელმ. საქვეუწყებო დაწესებულება ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია.საზღვაო ინსპექციის  უფროსი სპეციალისტი
 • 2012- დან- დღემდე - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი
 • 2012- დან- დღემდე - ბნსუს მეზღვაურთა საერთაშორისო მომზადების ცენტრი, ინსტრუქტორი
 • 2011- დან- დღემდე - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტ, გემთმექანიკის კათედრის ხელმძღვანელი
 • 2007- 2012  ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ლექტორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • თ.ართმელაძე  რ.რიჩკოვი ,  ,,გემების შიგაწვის ძრავები" (სალექციო კურსი) ბნსუ. 2013
 • რ.რიჩკოვი  ,, გემების ტექნიკური მომსახურება, დიაგნოსტიკა და რემონტი "(სალექციო კურსი)ბნსუ 2012
 • რ.რიჩკოვი - ,,გემების და მათი ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია "(სალექციო კურსი) ბნსუ 2012
 • რ.რიჩკოვი ,,ილუსტრირებული საზღვაო ტექნიკური ტერმინოლოგია ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე "ბნსუ. ბათუმი 2011
 • რ.რიჩკოვი , რ.გოგიტიძე ,, გემის აგებულება და თეორია" (სალექციო კურსი) ბნსუ  2011 
 • რ.რიჩკოვი , რ.გოგიტიძე ,, გემების სამაცივრო დანადგარები" (სალექციო კურსი) ბნსუ 2011
 • რ.რიჩკოვი, ა. გაბუნია ,, გემების დამხმარე მექანიზმები, სისტემები და მათი ექსპლუატაცია "  (სალექციო კურსი) ბნსუ 2011
 • რ.რიჩკოვი, ზ.რუხაძე ,, გემების დამხმარე ქვაბები, ორთქლის და გაზის ტურბინები" (სალექციო კურსი) ბნსუ 2011
 • რ.რიჩკოვი  ,,გემების დიზელის ძრავების ტექნიკური ექსპლუატაცია (სალექციო კურსი) ბნსუ 2011
 • რ.რიჩკოვი, რ.გოგიტიძე ,,მასალათმცოდნეობა"  (სალექციო კურსი) ბნსუ 2011
 • რ.რიჩკოვი ,, სამენოვანი საზღვაო ლექსიკონი ", თბილისი  2010
 • რ.რიჩკოვი ,, რუსულ, ინგლისურ, ქართული ლექსიკონი", საზღვაო სასწავლო ცენტრი ,,ანრი" თბილისი 2010
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends
 • 2014 - Completed Operational Training Gourse for the following products.
 • 2013- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში ,, სასწავლო დისკუსია და როლური ტამაშები“
 • 2012- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში  ,, თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდი“
 • 2012- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში  
 • 2011- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში  
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა B2
 • ინგლისური ენა B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • Microsoft Office: Word, Excel, 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 13.09.19.