პროფესორი პარმენ ხვედელიძე, საბჭოს თავმჯდომარე, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსი­ტე­ტის რექტორი.

საბჭოს წევრები:

პროფესორი ქეთევან გოლეთიანი, ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი;

პროფესორი როლანდ რიჩკოვი, გემთმექანიკის კათედრის გამგე;

პროფესორი ვახტანგ თავბერიძე, გემწამყვანი კათედრის გამგე;

ასოც. პროფესორი ნინო ბერიძე, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის გამგე;

პროფესორი ნათია მიქელთაძე, საბჭოს მდივანი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ;

პროფესორი ნაირა ტაბიძე სოც.ჰუმან.მეცნიერების კათედრის ხელმძღვანელი;

ბიბლიოთეკის გამგე მაკა გეგეშიძე.

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 17.07.18.