ლალი ხვედელიძე-კანცლერი, საბჭოს თავმჯდომარე

ნაირა ტაბიძე-პროფესორი, საბჭოს მდივანი

ეკატერინე ჩიქოვანი-ასისტენტ პროფესორი

ეკატერინე გვარიშვილი-ასოცირებული პროფესორი

დალილა გოგაძე-ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

ელდარ ნაკაშიძე-პროფესიული განათლების კათედრის გამგე

ასლან გორგილაძე-საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტი

ვიქტორ ოციანი-საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტი

მიხეილ ფურცვანიძე-საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტი

როზა მამედოვა-ლოგისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია