საგანმანათლებლო პროგრამები

სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების-კატალოგი

პროფესიული პროგრამების-კატალოგი

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის "საზღვაო ნავიგაციის", "გემის მექანიკის" "საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მარვთა" საბაკალავრო პროგრამებს მიენიჭა აკრედიტაცია. საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N190, N191, N192 10.12.2013

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის "სატრანსპორტო ლოგისტიკის" სამაგისტრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N193 10.12.2013

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისაკონტაქტო ინფორმაცია

ბათუმი, მახინჯაური, თამარ მეფის გამზირი N 38
ტელეფონი: +995 790 29 25 25
ფაქსი: + 995 322 25 42 32
E-mail: info@bntu.edu.ge