ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის

ბ ი ბ ლ ი ო თ ე კ ა

 

biblio1 biblio2 biblio3 biblio4

ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგი

ბიბლიოთეკის ელექტრონული წიგნები

ელექტრონული კატალოგი

eleqtronli_bazebi.jpg       

მონაცემთა  ბაზები

     

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 23.03.18.