agia kart
martva ka
avtorizacia
studentt
galerea

 

სასარგებლო ბმულები

geobana1      geobana2 
 geobana3      geobana4
 geobana5      geobana6
 bann7      bann6
 bann201      ban8
 ban ge23      ban ge24
 ban ing22      ban ge21
       
 


 

e18390e183a0e183a9e18394e18395e1839ce18394e18391e18398.jpg

2016 წლის 26 ოქტომბერს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები. არჩევნების შედეგად დაკომპლექტდა ბნსუ-ს ახალი თვითთმმართველობა 19 წევრის შემადგენლობით (13 წევრი - საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტიდან, 6 წევრი - ლოგისტიკის ფაკულტეტიდან).  დღესვე ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომრის არჩევნები. ბნსუ-ს თვითმმართველობის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტი ლევან ვარადაშვილი.

წარმატებულ და ნაყოფიერ საქმიანობას ვუსურვებთ ბნსუ-ს ახლადარჩეული თვითმთვითმმართველობის წევრებსა და თავმჯდომარეს!  

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 14.01.21.