agia kart
sienc ka
avtorizacia
studentt
galerea

 

სასარგებლო ბმულები

ban1 ban2
ban3 ban4
ban5 ban6
Logo EN

2012 წლის 20-22 ივნისს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ჩაატარა თრენინგი უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთათვის ”აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში” - ზაფხულის სესია 2012 წ. 
მსმენელები გაეცვნენ უმაღლეს განათლების სისტემაში მიმდინარე ინოვაციულ პროცესებს; გაიზიარეს ახალი პედაგოგიკური და კვლევითი თეორიები და ტექნოლოგიები; გააცნობიერეს სტუდენტთა საჭიროებები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცის მოთხოვნები; დაეუფლნენ

ბნსუ-ს მეზღვაურთა მომზადების საერთაშორისო ცენტრის ინსტრუქტორებს 2012 წლის 23-24 ივნისს ჩაუტარდათ ტრენინგი “აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში” - Active teaching at university, ზაფხულის სესია 2012 წ. (10 საათი - 10 hours) TRAIN THE TRAINER IMO - ს მოდელ-კურსის 6.09 შესაბამისად. თრენინგის შინაარსი: ლექციის სამფაზიანი მოდელი; სწავლა/სწავლების შედეგების მიღწევის თანამედროვე მეთოდები; პასიური და აქტიური სწავლების მეთოდების შედარებითი ანალიზი;

26 ივნისს, ბნსუ საკონფერენციო დარბაზში, ხარისხის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა პერსონალის შეხვედრა შიდა საფოსტო სერვერის მოხმარებასთან დაკავშირებით. დამსწრეთ განემარტათ შიდა საფოსტო სერვერის მუშაობის პრინციპი და მნიშვნელობა. მომავალში შიგა და გარე ნორმატიული დოკუმენტების დაგზავნა ქვედანაყოფებში გაცნობისათვის განხორციელდება ელექტრონული სახით, ზემოაღნიშნული სერვერის მეშვეობით, რაც შეამცირებს ნორმატიული დოკუმენტების პერსონალისათვის მიწოდების დროს და შესაბამისად, გაზრდის შრომის ეფქტურობას.

2012 წლის 25 ივნისს ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტსა და სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს შორის გაფორმდა მემორანდუმი. სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით. მის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მოქალაქეთა დასაქმების ხელშეწყობა აჭარის რეგიონში. აჭარის ყველა მუნიცეპალიტეტში გახსნილია დასაქმების სააგენტოს რაიონული განყოფილებები, რომლებსაც გააჩნია მონაცემთა ერთიანი ბაზა, სადაც დაფიქსირებულია

დღეს, 2012 წლის 25 ივნისს აღინიშნება საზღვაო დარგის მუშაკთა საერთაშორისო დღე. უკვე მეროე წელია, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი დიდი პატივით აღნიშნავს პროფესიულ დღესასწაულს. 

ბნსუ-ში ჩატარდა საზეიმო შეხვედრა, რომელზედაც დამსწრეებს მიულოცეს პროფესიული დღესასწაული, საზღვაო დარგის უხუცესმა მუშაკებმა ახალგაზრდებს გაუზიარეს გამოცდილება და უსურვეს წარმატებები და წინსვლა. ბნსუ-ს რექტორმა, პროფესორმა პარმენ ხვედელიძემ საგანგებოდ მოიგონა ის ცნობილი, აწ გარდაცვლილი მეზღვაურები, რომლებმაც

ქვეკატეგორიები

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 13.09.19.