სურათი

სახელი და გვარი: თავბერიძე ვახტანგ
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საზღვაო ნავიგაციის კათედრის გამგე
დაბადების თარიღი: 26.06.1947წ.
მისამართი: საქართველო, .ბათუმი,6000, ჭავჭავაძის ქ.№ 78/88.ბ.53
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 593 10 60 85
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გემთწამყვანი
განათლების მიმართულება, დარგი: საზღვაო მეცნიერებები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საზღვაო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის ინჟინერი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016-დან დღემდე შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერ­სიტეტი, პროფესორი;
 • 2012-2016 - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერ­სი­ტეტი,  ასოცირებული პროფესორი;
 • 2012-დან დღემდე საქართველოს საზღვაო კაპიტანთა ასოციაცია, თავჯდომარე, მმართველთა საბჭოს წევრი;
 • 2012-დან დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერ­სიტეტი, ნავიგაციის კათედრის ხელმძღვანელი;
 • 2011-2012 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ.საზღვაო ტრანსპორტის საა­გენტო, ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლის სამ­სახურის უფროსი;
 • 2010-2011- ფოთის საზღვაო ნავსადგურის კაპიტნის სამ­მართველო, ფოთის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტ­რო­ლის სამსახურის უფროსი;
 • 2009-2010 -ფოთის საზღვაო ნავსადგურის კაპიტნის სამ­მართველო, ნავსადგურის კაპიტანი;
 • 2008-2012- შპს ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი, საერ­თაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი, მოწვეული სპეციალისტი;
 • 2008-2009 - ფოთის საზღვაო ნავსადგურის კაპიტნის სამ­მართველო, ფოთის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტ­როლის სამსახურის(ნავსადგურის კაპი­ტა­ნი) მოვალეობის შემსრულებლად;
 • 2005-დან დღემდე - ფოთის საზღვაო ნავსადგურის კაპიტნის სამ­მართველო, ნავსადგურის კაპიტანი;
 • 2005 ფოთის საზღვაო ნავსადგურის კაპიტნის სამ­მართველო, ნავსადგურის კაპიტნის მოადგილე;
 • 2000 ბათუმის ნავთობტერმინალი, ნავთობპროდუქტების სატვირთო რაიონის უფროსი;
 • 2001-2005 შორეული ნაოსნობის დიდტონაჟიანი გემ­ე­ბის კაპიტანი, გემის კაპიტანი;
 • 1998-2000 ბათუმის საზღვაო ნავსადგური, ნავსადგურის კაპიტნის მოადგილე.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends
 • 2016 - TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR IMO MODEL COURSE 6.10 (უკრაინა);
 • 2016 - Instructor operational training course GMDSS SIMULATOR TGS 5000 8,4 (საქართველო);
 • 2016 - Train the trainer course IMO MODEL COURSE 6.09  (უკრაინა);
 • 2014 - Training General Methodology ofEnlish Language Teaching” (საქართველო Always Learning);
 • 2011 - Port State control Inspection (SASEPOL project, Batumi);
 • 2011 - PORT STATE CONTROL INSPECTIONS ( საქართველო);
 • 2011 - NATIONAL SEMINAR ON LONG-RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING OF SHIPS (საქართველო);
 • 2011 - AUDITORS-VOLUNTARY IMO MEMBER STATE AUDIT SCHEME (საქართველო);
 • 2010 - IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF THE INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE ASM CODE (საქართველო);
 • 2010 - ISM training course (SASEPOL project, Batumi);
 • 2009 - Search and Rescue(SAR) administration (IMO project);
 • 2009 - Port State control (US CSGRD project);
 • Shiphandling course for large vessels (Port Revel,France);
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - C 1

ინგლისური ენა - C 1

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MICROSOFT OFFICE: WORD,  EXCEL, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER;  GMDSS simulator TGS 5000 8.4;

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.