სურათი

სახელი და გვარი: ხვედელიძე პარმენ
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
დაბადების თარიღი: 15.06.1950
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ფარნავაზ მეფის№ 70-10
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: 577 40 90 00
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-გემწამყვანი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, საზღვაოსნო მეცნიერებები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, საზღვაოსნო მეცნიერებები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტრანპორტის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, საზღვაოსნო მეცნიერებები
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2008- დან დღემდე  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2010-დან დღემდე მეზღვაურთა საერთაშორისო მომზადების ცენტრი, ინსტრუქტორი
 • 2008- დან დღემდე შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი,  აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
 • 2007-დან დღემდე შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, რექტორი, დამფუძნებელი
 • 2006-2007- საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი ,, მერკური“, დირექტორის მოადგილე
 • 2005-2006- საქართველოს საბაჟო აკადემია, ლექტორი
 • 2003-2004- საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის დეპარტამენტი, სადიპლომო საპასპორტო სამმართველოს უფროსი
 • 2002-2007- შპს“ საზღვაო კოლეჯი-საზღვაო სკოლა“, პედაგოგი
 • 2002-2006- შპს საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი ,, მერკური“, ინსტრუქტორ-მასწავლებელი
 • 2000-2001-საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაცია, თავმჯდომარის მოადგილე განათლებისა და მეცნიერების დარგში
 • 1970-1994-საქართველოს საზღვაო სანაოსნო, შორეული ნაოსნობის შტურმანი, კაპიტანი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სახელმძღვანელოები:

 • პ.ხვედელიძე, ბ.გეჩბაია, ქ.გოლეთიანი. მენეჯმენტი: ქეისები, ტრენინგები, საქმიანი თამაშები. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „ კალმოსანი"- 2018
 • პ.ხვედელიძე. საზღვაო საქმის ზოგადი საფუძველები. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „მარეთი 93“-2007 წ.
 • პ.ხვედელიძე. გემის დატოვება ექსტრემალურ სიტუაციაში.საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაცია-2003 წ.

სამეცნიერო სტატიები:

 • Хведелидзе П., Чиковани Е., Создание модели кластерной системы логистики в портах Грузии,  The Third International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic, Austria 2017; part 2, pp 97-101
 • P. Khvedelidze, K. Goletiani.  Recourses of Growth of Batumi Port transit potential - The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic,Poland , 2016; part 1, pp 19-21
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • National Dissemination Conference-Tempus “Promoting quality and recognition of transnational education in Armenia and Georgia”(TNE_QA).  აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი-2017
 • III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. ნბსუ-2017
 • The Third International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic, Austria- 2017; 
 • The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic, Poland-2016;
 • II  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. bnsu-2016;
 • I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. bnsu-2015;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends- 2017 

 2. GMDSS Simulator TGS 5000 8.4 Training course, Transas-2016
 3. TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR IMO MODEL COURSE 6.10- 20016
 4. Train the trainer course IMO MODEL COURSE 6.09- 2012
 5. Liquid cargo Handling LSHS4000/5000  Training course, Transas-2012
 6. Navi Trainer Professional 5000 (Bridge Team Management, Ship Handling, Radar/ARPA,ECDIS, Transas-2012
 7. IMO Sub-regional seminar on the implementation of the International Maritime Dangerous Goods and Solid Bulk Cargoes (IMDG  and IMSBC) codes - 2012
 8. IMO National Seminar on long-range Identification and Tracking of Ships-2011
 9. Celestial and Terrestial Navigation Instructor Course, US-NMI- 2011
 10. Standards on Training, Certification and Watchkeeping(STCW) related to:Tankers Safety and Passenger Ship-2011
 11. სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები, საქართველო ფონდი განათლების ინსტიტუტი-2010
 12. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მონიტორინგი, საქართველო ფონდი განათლების ინსტიტუტი2010
 13. Sertificate Issued in Accordance With International Convention STCW CODE Attachment I, Section A-I/6- 2010
 14. IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF THE INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE ASM CODE-2010
 15. Sertificate Issued in Accordance With International Convention STCW CODE Attachment I, Section A-I/6-2008
 16. Commercial and Liability Course-2007
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური - C 1

რუსული - C 1

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ყველა საოფისე პროგრამა

სხვა აქტივობები:

 • 2017- ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშენებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი  (ნიკოლაევი, უკრაინა)
 • 2017- ჯილდო ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშენებლობის ეროვნული უნივერსიტეტისა და ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო და  ტექნიკური თანამშრომლობის განვითარებაში შეტანილი  მნიშვნელოვანი წვლილისათვის. (ნიკოლაევი, უკრაინა)
 • 2016 წლიდან- ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის და  შპს“ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  ჟურნალი“ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 • 2016- ნომინაცია „პერსონა 2016“გამარჯვებული (ქართული განათლება)
 • 2015- უკრაინის საზღვაოსნო მეცნიერებების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციების საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი
 • 2014 - საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი
 • 2001 წლიდან- International Federation of Shipmasters’ Association  IFSMA- წევრი 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.