სურათი

სახელი და გვარი: იმნაიშვილი ვალერიან
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
დაბადების თარიღი: 03.11.1954
მისამართი: საქართველო, ქ.ბათუმი გოგებაშვილის 32
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995577408238
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერი გემთწამყვანი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016-დან-დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2012-დამ -დღემდე შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტისაერთაშორისო ურთიერთობების, კავშირების და პროექტირების ხელმძღვანელი
 • 2012-2016  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2007-2010 -საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაცია,გემების რეგისტრაციის და სახელმწიფო დროშის კონტროლის სამსახურის უფროსი
 • 2001-2012 -საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაცია,სასწავლო კურსების ხელმძღვანელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • В Имнаишвили ",Водный транспорт события, факты и комментарии " журнал "Транспорт" стр.[34-36] 2016
 • V.imnaishvili, P.kopaleishvili ,,Marine Legal Adviser Co" p.p. [41-46] 2015
 • ბ.დევაძე, ვ.იმნაიშვილი ,, საზღვაო ტრანსპორტის ეკონომიკა" სახელმძღვანელო 2014
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომოიკური განვითარების პრობლემები და მათი          გადაჭრის გზები“
 • 2016- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
 • 2016- I I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ 
 • 2015- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
 • 2015- I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები 
 • 2014- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends2010- Internal Auditing Course ISO 9001:2008 
 • 2010 -Introduction to CleanSeaNet 
 • 2010- REGIONAL TRAINING COURSE AND WORKSHOP ON THE LEGAL IMPLEMENTATION OF THE BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION- 
 • 2010- REGIONAL TRAINING COURSE FOR AUDITORS – VOLUNTARY IMO MEMBER STATE AUDIT SCHEME 
 • 2010- Introdaction to CleanSea Net Training course 
 • 2010 -Implementation  and Enforcement of the international Safety Management CODE(ISM CODE)
 •  2010 -Internal Auditing Course ISO 9001:2008 
 • 2009- Subregional Workshop on Maritime Security and Facilitation 
 • 2009 -Search and Rescue (SAR) Administration 
 •  2008- OSCE National Oil Spill Workshop for Georgia 
 • 2008-IMO Regional Workshop on the London Convention and Protocol 
 • 2007 -Subregional Seminar on Flag State Implementation and Port State Control 
 • 2007- An Introdaction to Technical Aspects of Maritime Boundary Delimitation
 • 2007- National Dispersant Workshop (IMO) 
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა  C1
 • ინგლისური ენა C1
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • MICROSOFT OFFICE: WORD,  EXCEL, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.