სურათი

სახელი და გვარი: გვარიშვილი ეკატერინე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
დაბადების თარიღი: 15.12.1971
მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი მემედ აბაშიძის 46 ბ.9
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: 0422 272521
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი
განათლების მიმართულება, დარგი:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ოფთალმოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2015-დან - დღემდე - Northeast Maritime Institute, სტაჟირება
 • 2008-დან - დღემდე შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2008დან - დღემდე კლინიკა ,,საგიტარიუსი", დირექტორი
 • 2005-2008 -ბათუმის თავლის სნეულებათა კლინიკა, დირექტორი
 • 2002-2005- ბათუმის N2 პოლიკლინიკა, ოფთალმოლოგი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ე.გვარიშვილი, ე.ხვედელიძე ,, ტელემედიცინა, როგორც სამკურნალო დიაგნოსტიკური პროცესის ეფექტიანობის გაზრდის ინსტრუმენტი" სტატია ჟურნალ,, ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა" 2016
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2015 - Ophtalmological Society and European Society of Ophthalmology
 • 2014 - Tbilisi Eye Live
 • 2013 - Медицинские инновацмонные технологии профилакти професиональных и професионально-обусловленных забалевании на транспорте
 • 2007 - Congress of Soe/AAo 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2015-  ცვლილებების მენეჯმენტი სამედიცინო დაწესებულებებში: ეფექტური ადაპტაცია ახალ საფინანო, რეგულაციურ და საბაზრო გამოწვევებთან.
 • 2014- Training of Trainers
 • 2013- BSOS and ESCRS Academy Joint Meeting
 • 2007- Qlaukomann erkan diagnostikast
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა - C2
 • ინგლისური ენა - C2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.