სურათი

სახელი და გვარი: კიკვიძე გიორგი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
დაბადების თარიღი: 07.11.1948
მისამართი: საქართველო, ქ.ბათუმი პუშკინის ქ.35, ბ 21
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995593 75 85 49
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: წყლის ტრანსპორტის ექსპლუატაციის ინჟინერი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2014-დან -დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი,  ტრეინინგ ცენტრის ინსტრუქტორი
 • 2012- 2016 - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი
 • 2012-დან -დღემდე -საქართველოს  საზღვაო კაპიტანთა ასოციაცია, მართველობითი საბჭოს წევრი
 • 2011- 2014 - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი,  ტრეინინგ ცენტრის მენეჯერი
 • 2010-  ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია,სამაშველო-საკოორდინაციო და ნავთობის ავარიული დაღვრის სალიკვიდაციო ცენტრის უფროსი
 • 2010-დან -დღემდე-კ ოლუმბია შიფმენეჯმენტი ,ტრენინგ ოფიცერი
 • 2008-2012-  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი
 • 2006-2007 - საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია,სამაშველო-საკოორდინაციო და ნავთობის ავარიული დაღვრის                 სალიკვიდაციო ცენტრის უფროსი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომოიკური განვითარების პრობლემები და მათი          გადაჭრის გზები“ 
 • 2016- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.ბნსუ
 • 2016- I I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ 
 • 2015- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.ბნსუ
 • 2015- I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები 
 • 2014- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.ბნსუ
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 •  Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends- 2017 
 • Navi-Trainer Professional 5000 Version 5.35 (MNS 34) სიმულატორის პრაქტიკაში გამოყენების სწავლების გავლის სერტიფიკატი-2017
 • Train the Simulator Trainer and Assessor (IMO Model 6.10)  - 2013
 • Navi Trainer Professional 5000 (Bridge Team Management, Ship Handling, Radar/ ARPA,ECDIS) - 2012
 • LSHS4000/5000 (LIQUID CARGO HANDLING)  -2012
 • GMDSS simulator TGS 5000 8.4 -2012
 • Celestial and Terrestrial Navigation Instructor Course  -2011
 • სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები  -2011
 • Search and Rescue (SAR) Administration  -2009
 • OSCE National Oil Spill  Workshop for Georgia  -2008
 • IMO/OSPRI National Dispersant Workshop  -2007
 • Train the trainer course IMO MODEL COURSE 6.09  -2007
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა C1
 • ინგლისური ენა C1
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • MICROSOFT OFFICE: WORD,  EXCEL, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER
 • GMDSS simulator TGS 5000 8.4

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.