სურათი

სახელი და გვარი: ლომიძე ომარ
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.07.1944
მისამართი: საქართველო, ქ.ბათუმი ს.ახმეტელის ქ 3
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 599 98 68 08
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკოს - გემთმექანიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, საზღვაოსნო მეცნიერებები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მექანიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, საზღვაოსნო მეცნიერებები
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016- დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასისტენტ- პროფესორი
 • 2012- დღემდე - საქართველოს საზღვაო კაპიტანთა ასოციაცია , მმართველთა საბჭოს წევრი
 • 2012-2016 -  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი,  ასისტენტ- პროფესორი
 • 2011- დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ინსტრუქტორი
 • 2010-2011 - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, მექანიკური განყოფილების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
 • 2009-2012 - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი - მოწვეული სპეციალისტი
 • 1996-2006 - საქართველოს საზღვაო სანაოსნო - გემის უფროსი მექანიკოსი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

შ.ბარამიძე. ო.ლომიძე ,,იზოლაციის ელექტრონული გამოცდა და დიაგნოსტიკა“ სახელმძღვანელო . საქართველო 2016

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. ნბსუ-2017
 • II  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. bnsu-2016;
 • I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. bnsu-2015;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends- 2017 
 • National workshop on the Implementation of IMO MODEL Course 4.05 on Energy Efficient Operation of Ships - 2017
 • Train the Simulator Trainer and Assessor (IMO Model 6.10) - 2017
 • Liquid Cargo Handling Simulator (LSHS 4000/5000) -2016
 • „პარტნიორობა საზღვაო ენერგო–ეფექტურობისათვის“ (GLOBAL MARITIME ENERGY EFFICIENCY PROJECT-GLOMEEP) - 2015
 • National Workshop on MARPOL ANNEX VI and TEchnology Transfer - 2015
 • ERS 5000 - 2014
 • Training General Methodology ofEnlish Language Teaching” -2014
 • Ballast Water management -2013
 • Train the Simulator Trainer and Assessor (IMO Model 6.10) -2013
 • აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში ,,თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდები“„სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“ -2013
 • ERS 2000/3000 - 2012
 • Training course for instructors according to IMO Model Course 6.09 -2012
 • “აქტიური სწავლება უმაღლეს საწავლებელში“ -2012
 • ზღვაზე უსაფრთხოების ამაღლების SOLAS 74 XI-2, seqcia A-VI/5 და B-VI/5 STCWკოდის და გემისა და ნავსადგურის საშუალებების დაცვის საერთაშორისო კოდექსის მოთხოვნების მიხედვით -2010
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა - C1
 • ინგლისური ენა - B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • MICROSOFT OFFICE: WORD,  EXCEL, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER
 • Liquid Cargo Handling Simulator (LSHS 4000/5000)

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.