სურათი

სახელი და გვარი: რიჟკოვი სერგი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი:
მისამართი:
ელ-ფოსტა:
ტელეფონი:
განათლება:
სამუშაო გამოცდილება:
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.