სურათი

სახელი და გვარი: დავითაძე ლევან
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
დაბადების თარიღი:
მისამართი: ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. N7, ბინა 8ა
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 598 70 33 88
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-გემწამყვანი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამუშაო გამოცდილება:

გემთმფლობელი კომპანია LMZ Ltd კაპიტანის უმცროსი თანაშემწე 2007–დან 2007–მდე

2. გემთმფლობელი კომპანია V-Ships Norwey კაპიტანის მესამე თანაშემწე 2007–დან 2008–მდე

3. გემთმფლობელი კომპანია V-Ships UK კაპიტანის მესამე-მეორე თანაშემწე 2008–დან  2008–მდე

4. გემთმფლობელი კომპანია Prime-Marine კაპიტანის მეორე თანაშემწე 2009–დან  2009–მდე

5. გემთმფლობელი კომპანია Omega Navigation კაპიტანის მეორე თანაშემწე, უფროსი თანაშემწე 2010–დან 2014– დღემდე

6. გემთმფლობელი კომპანია Zodiac Maritime Ltd უფროსი თანაშემწე 2014 დღემდე

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა–დარგობრივი

რუსული ენა–დარგობრივი
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ყველა საოფისე და პროფესიული პროგრამა 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.