სურათი

სახელი და გვარი: ტაბიძე ნაირა
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: სოციალურ და ჰუმანიტარ მეცნიერებათა კათედრის გამგე
დაბადების თარიღი: 01.05.1960
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, გორგილაძის ქ.94 ბ.78
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 593 36 96 78
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკა, ისტორია
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016 დან დღემდე - დღემდე  შპს“ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი“ - პროფესორი
 • 2012-2016-  შპს  ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი -  პროფესორი
 • 2011-2012- შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი-ასოცირებული პროფესორი
 • 2011დან - დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი- ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრის გამგე 
 • 2008-2012 -  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი-ასოცირებული პროფესორი
 • 2002-2008 - ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი - ლექტორი,ისტორის მასწავლებელი;
 • 2001-2007- აჭარის განათელების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო -განყოფილების უფროსი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ნ. ტაბიძე ბათუმის ნავსადგურის ისტორიიდან (პორტო-ფრანკო); I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები", საქართველო, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი ; გვ[124-128]2015.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • “თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ - საქართველო ბნსუ 2017 წ;
 • პროფესორ- მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ-2016 წ. 
 • II  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ -საქართველო ბნსუ 2016 წ;
 • პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ--2015 წ.
 • I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები -საქართველო ბნსუ 2015წ
 • პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენციაბნსუ--2014 წ.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017-Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends
 • 2016- პრაქტიკოსი მასწავლებელი (საქართველო)
 • 2013- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში ,, სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“ (საქართველო)
 • 2012 - აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში (საქართველო)
 • 2012- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში ,, თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები“ (საქართველო)
 • 2011- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში (საქართველო)
 • 2011- ასაკობრივი განვითარებისა და სწავლების თეორიები (საქართველო)
 • 2010 - სკოლის მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები (საქართველო)
 • 2010- სასწავლო პროცესის დაგაგმვა და მონიტორინგი (საქართველო)
 • 2007 - მწვრთნელის სერთიფიკატი (ფონდი განათლების ინსტიტუტი) (საქართველო)
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა -B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.