სურათი

სახელი და გვარი: ლაბარტყავა ანდრეი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 14.09.1975 წ.
მისამართი: ქ.ფოთი შავი ზღვის N2 ბ.27
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: 555473067
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ - მექანიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016 - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი;
 • 2010 -  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი;
 • 2009 - ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშენებელი ნაციონალური უნივერსიტეტი, დოცენტი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 •  ლ. ლაბანოვი; გ. ერმოლაევი; ვ. კვასნიცკი; ო. მახნენკო; გ. ეგოროვი; ა. ლაბარტყავა.  ,,დეფორმაციური დატვირთვა შედუღებისა და ჩრჩილვისას" სახელმძღვანელო. უკრაინა 2016;
 • ვ. კვასნიცკი; ა. ლაბარტყავა; მ. მატვიენკო; ალ. ლაბარტყავა. ,, T-FLEX CAD “ ავტომატიზირებული პროექტირების სისტემებში ლაბორატორიული სამუშაოებისთვის დამხმარე-მეთოდური სახელმძღვანელო", ნიკოლაევის ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშენებელი უნივერსიტეტი. უკრაინა 2015;
 • ვ. კვასნიცკი; ა. ლაბარტყავა; მ. მატვიენკო; ალ. ლაბარტყავა. ,,მეტალოკერმიკული ჰერმოშემყვანის კონსტრუქციის ოპტიმიზაცია". ნიკოლაევის ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშენებელი უნივერსიტეტის კრებული. გვ[99-104]. უკრაინა 2014;
 • ვ. კვასნიცკი; ა. კოსტინი; ა. ლაბარტყავა; ალ. ლაბარტყავა; ლოთონოკერამიკული ჰერმოშემყვანების ჩრჩილვის ტექნოლოგიის დამუშავება ელექტრონულ-სხივური ზარბაზნებისათვის; სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" გვ.[55-59]. თბილისი 2013.
 • ვ. კვასნიცკი; ა. ლაბარტყავა; მ. მატვიენკო; ალ. ლაბარტყავა. Напраженное состояние при диффузионной сварке и пайке узлов из разнородных материалов с отличающимися жестокостями"სტატია გვ.[122–124] უკრაინა 2012
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომოიკური განვითარების პრობლემები და მათი          გადაჭრის გზები“
 • 2016- I I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ 
 • 2016- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.ბნსუ
 • 2015- I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends. 
 • 2016 –  ANSYS  Mechanical Material Nonline earities (Traditional GUI)
 • 2015-Introduction to ANSYS Mechanical APDL Part-I .China
 • 2014 – სერტიფიკატი:Introduction to ANSYS Mechanical APDL Part-I
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა- C1
 • ინგლისური ენა –B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • MICROSOFT OFFICE: WORD,  EXCEL, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.