სურათი

სახელი და გვარი: ცინცაძე დურსუნ
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საერტთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის ტრეინინგ მენეჯერი
დაბადების თარიღი: 19.12.1948
მისამართი: საქართველო, ქ.ბათუმი.6000, გორგილაძის ქ.№ 80/2-9
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995599735555
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟნერ-გემთწამყვანი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, ნავიგაცია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტრანპორტის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016–დან–დღემდე – შპს“ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი“, პროფესორი
 • 2014– დან – დღემდე –შპს“ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი“, ტრეინინგ მენეჯერი
 • 2012–2016 – შპს“ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი“, მოწვეული სპეციალისტი
 • 2008–2013 – აზერბაიჯანის კასპიის საზღვაო სანაოსნო, სანაოსნოს უფროსი მრჩეველი
 • 2008–2012 – შპს“ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი-საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი“,ასოცირებული პროფესორი
 • 2005–2008– შორეული ნაოსნობის კაპიტანი
 • 2004–2005– ბათუმის საზღვაო აკადემია,პრორექტორი სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში
 • 1997–2004– საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაცია, თავმჯდომარე
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • დ.ცინცაძე  “გემის მდგრადობა“, სახელმძღვანელო , ,,მარეთი", ბათუმი 2016
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017– თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომოიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ბნსუ 
 • 2016- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
 • 2016– I I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ .ბნსუ
 • 2015- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
 • 2015– I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები.
 • ბნსუ 2014- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends
 • 2016– Train the Simulator trainer and assessor IMO model course 6.10
 • 2016– Train the Trainers coiuse IMO MODEL COURSE 6.09
 • 2016– Instructor operational Training course GMDSS SIMULATOR TGS 5000 8.4
 • 2015– „პარტნიორობა საზღვაო ენერგო–ეფექტურობისათვის“ (GLOBAL MARITIME ENERGY EFFICIENCY PROJECT-GLOMEEP)
 • 2014– Navi-Trainer Professional  5000 (Bridge Team Management, ship Handling/Radar/ARPA, ECDIS
 • 2014– LiquidCargo Handling Simulator(ISHS 4000/5000)
 • 2010– სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა C1
 • ინგლისური ენა C1
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • Microsoft Office:Word; Exel; powerPoint ; Google Chrome; Opera; Internet Explorer

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.