ნინო დოლიძე (EN)

პროფესიული განათლების მასწავლებელიმასწავლებელი

ელ-ფოსტა: n.dolidze@bntu.edu.ge