ეთერ ხარაიშვილი (EN)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი , 15 მარტი, 2018 წელი.