ვიქტორ ჩუჟიკოვი (EN)

ვადიმ ჰეტმანის სახელობის კიევის  ეროვნული ეკონომიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, რექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში (კიევი, უკრაინა), 15 მარტი, 2018 წელი.