სასარგებლო ბმულები

https://www.nplg.gov.ge-საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა;

http://surl.li/qcxhb-I ეტაპი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა (რეგისტრაცია)

http://surl.li/qcxhy-II ეტაპი: ელექტრონულ ბაზებზე დისტანციური წვდომის სერვისი -  RemoteXs;

http://www.bpl.ge/-აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის  საჯარო ბიბლიოთეკა;

http://libgen.is/-ელექტრონული ლიტერატურის ბაზა.