კურდამთავრებულის/სტუდენტის შემოწმება

# სახელი გვარი სპეციალობა დიპ. ნომერი პირადი ნომერი მიღ.თარიღი დას.თარიღი