ვაკანსიები

მეზღვაურებისთვის სხვადასხვა პოზიციებზე არსებულ ვაკანსიები შეგიძლიათ მოიძიოთ  ლინკებზე:  

 

საქართველოში მეზღვაურთა მხარდაჭერისა და დასაქმების ხელშეწყობის ვებ-პორტალი:

https://georgianseafarers.ge/

 

„ვებ-პორტალი მეზღვაურებს გაუადვილებს სასურველი ვაკანსიების მოძიებას და მისცემს შესაძლებლობას პირდაპირ კომუნიკაციაზე იყვნენ დამსაქმებლებთან. თავის მხრივ, დამსაქმებლები ერთიან ონლაინ პლატფორმაზე განათავსებენ ვაკანსიებს და უფრო მარტივად მოიძიებენ სასურველი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის მქონე კადრებს,"

https://www.facebook.com/groups/2365901140318683/ 

 

,,Oceanholics” -  არის   მეზღვაურებისთის შექმენილი ერთიანი ონლაინ სივრცე, სადაც ვაკანსიების მოძიების გარდა, ჯგუფის წევრები ერთმანეთს უზიარებენ თავიანთ გამოცდილებებს, იღებენ საქმიანობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე ამომწურავ პასუხებს და  ინფორმაციას საზღვაო სფეროში მიმდინარე ცვლილებების  თაობაზე. 

 

უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად დასაქმების მსურველებმა სხვადასხვა სფეროში არსებული ვაკანსიები შეგიძლიათ მოიძიოთ საიტებზე:

https://jobs.hrajara.gov.ge/

https://www.facebook.com/hrajara/

https://jobs.ge/

https://www.myjobs.ge/ka//

https://www.hr.gov.ge/

https://www.hr.ge/

https://gancxadebebi.ge/

https://ss.ge/ka/jobs