კვლევის ანგარიშები

  • ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევების ცენტრის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში
  • ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევების ცენტრის მიერ 2019- 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში
  • ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევების ცენტრის მიერ 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში