სიახლეები უკან

ინფორმაცია 09.03.2021

23 მაისი 2022

2021 წლის 5-6მარტს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ბადრი გეჩბაია და უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალიდაესწრენონლიანტრენინგს: ,,საგრანტოგანაცხადისწერა - სტრატეგიადატექნიკები" .

ონლაინ ტრენინგი ორგანიზებული იყო ინოვაციური განათლების ცენტრის მიერ. სემინარი განკუთვნილი იყო საგანმანათლებო სექტორში მომუშავე პროფესიონალებისათვის. ასევე მათთვის, ვისაც სურდა საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტების წერის შესწავლა.