საკონტაქტო ინფორმაცია

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი - გიორგი გაბედავა

ელ-ფოსტა: g.gabedava@bntu.edu.ge

                  international@bntu.edu.ge

                  Erasmusplus@bntu.edu.ge

ტელეფონი: (+995) 551 706 706

 

 

Head of International Relations Service – Mr. George Gabedava

E-mail: g.gabedava@bntu.edu.ge

            international@bntu.edu.ge

            Erasmusplus@bntu.edu.ge

Phone: (+995) 551 706 706