საკონტაქტო ინფორმაცია

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის ხელმძღვანელი - გიორგი გაბედავა

ელ-ფოსტა: g.gabedava@bntu.edu.ge

                  international@bntu.edu.ge

                  Erasmusplus@bntu.edu.ge

ტელეფონი: (+995) 551 706 706