სიახლეები

image
ვებინარი „Medical Emergency Preparedness“

2023 წლის 15 თებერვალს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური/მოწვეული პერსონალი და სტუდენტები ესტრებოდნენ ონლაინ ვებინარს „Medical Emergency Preparedness“. ვებინარი The Nautical Institute-ის მი...

ვრცლად
15 თებერვალი 2024
image
ტრენინგი „Google Suite“

2024 წლის 14 თებერვალს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალს ჩაუტარდათ ტრენინგი „Google Suite“. ტრენინგის ფარგლებში განხილული იყო Google-ის სერვისები: Mail; Meet; Calendar; Drive; Google Docs; F...

ვრცლად
15 თებერვალი 2024
image
ERASMUS+ საერთაშორისო კრედიტ მობილობა

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანამანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის „საზღვაო ნავიგაცია“ სტუდენტი - იოანე მერაბიშვილი 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტამბოლის ტექნიკური უნივ...

ვრცლად
15 თებერვალი 2024
image
მოსამზადებელი სასწავლო კურსი IMO-ს წევრი სახელმწიფო აუდიტის სქემისთვის (IMSAS)

2024 წლის 6-8 თებერვალს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მეორე მოადგილე საგანმანათლებლო პროცესებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით - ასოცირებული პროფესორი გიორგი გაბედავა მონაწილოებდა ტრენინ...

ვრცლად
8 თებერვალი 2024
image
ინსტიტუციონალური გამოცდა ინგლისურ ენაში

2023 წლის 25 დეკემბერს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის ისტიტუციონალური გამოცდა ინგლისურ ენაში ჩატარდა. გამოცდის შედეგების შესაბამისად შეირჩევა სტუდენტები გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიზნით....

ვრცლად
26 დეკემბერი 2023
image
სემინარი „პროფესიული განათლების ERASMUS+ პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობები“

2023 წლის 20 – 22 დეკემბერს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მეორე მოადგილე საგანმანათლებლო პროცესებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით - ასოცირებულi პროფესორi გიორგი გაბედავა მონაწილეო...

ვრცლად
21 დეკემბერი 2023
image
ფორუმი - კვლევის შედეგები წარდგენა

2023 წლის 19 დეკემბერს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მეორე მოადგილე - ასოცირებული პროფესორი გიორგი გაბედავა და პრაქტიკის, კარიერული ზრდისა და დასაქმების სამსახურის ხელმძღვანელი ნინო კორინთელი დაესწრო...

ვრცლად
20 დეკემბერი 2023
image
ტრეინინგი “Assessment, Examination and Certification of Seafarers”

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის ინსტრუქტორები სპეციალიზირებულ ტრეინინგ კურსს “Assessment, Examination and Certification of Seafarers” გადიან.

ვრცლად
17 დეკემბერი 2023
image
ვებინარი “Reaching net-zero GHG Emissions from Shipping”

2023 წლის 11 დეკემბერს ათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მეორე მოადგილე საგანმანათლებლო პროცესების მართვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით - ასოცირებული პროფესორი გიორგი გაბედავა დაესწრო ვებინ...

ვრცლად
12 დეკემბერი 2023
image
სპეციალური ვირტუალური პროგრამა საზღვაო ადმინისტრატორებისთვის – 2023

2023 წლის 27 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მეორე მოადგილე საგანმანათლებლო პროცესების მართვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით - ასოცირებული პროფესორი გიორგი ...

ვრცლად
2 დეკემბერი 2023