ანჟელა ჯაყელი

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაa.jakeli@bntu.edu.ge