ავთანდილ გაბუნია

სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაa.gabunia@bntu.edu.ge