ბორის კვიკვინია

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: b.kvikvinia@bntu.edu.ge