დურსუნ ცინცაძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: d.tsintsadze @bntu.edu.ge