ეკატერინე კალანდაძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: e.kalandadze@bntu.edu.ge