გიორგი გაბედავა

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: g.gabedava@bntu.edu.ge