გიული ბერიძე

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი/კურატორი

ელ-ფოსტა:  g.beridze@bntu.edu.ge