ია ვერულიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი პროფესიული განათლების კუთხით

ელ-ფოსტა: verulidze@bntu.edu.ge