ლელა შანიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: l.shanidze@bntu.edu.ge