ლია შეწირული

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: l.shetsiruli@bntu.edu.ge