მურად ლეთოდიანი

პროფესიული განათლების მასწავლებელიმასწავლებელი

ელ-ფოსტა: m.letodiani@bntu.edu.ge