ნაირა ტაბიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაn.tabidze@bntu.edu.ge