ნანა ხალვაში

ელექტროობის პროგრამის თანახელმძღვანელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: n.khalvashi@bntu.edu.ge