ნათელა ტაკიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაn.takidze@bntu.edu.ge