ნიკოლაი ლეშოკი

პროფესიული განათლების მასწავლებელიმასწავლებელი

ელ-ფოსტა: n.leshoki@bntu.edu.ge