ნინო დევაძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაn.devadze@bntu.edu.ge