ნინო დოლიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: n.dolidze@bntu.edu.ge