ნინო სამხარაძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაn.samkharadze@bntu.edu.ge