ნინო წულუკიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაn.tsulukidze@bntu.edu.ge