პაატა ბერიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაp.beridze@bntu.edu.ge